Promocija zdravja
na delovnem mestu

Brezplačno orodje za izdelavo načrta promocije zdravja na delovnem mestu
help
Ocenite potrebe

Na podlagi potreb in želj zaposlenih začnite s kreiranjem načrta.

description
Dodajte aktivnosti

V program dodajte aktivnosti ter jim določite kazalnike, učinke in sredstva.

trending_up
Izvajajte program

Pričnite z izvajanjem načrta promocije zdravja na delovnem mestu.

directions_bike
Spremljajte napredek

Ocenite aktivnosti glede na zastavljene kazalnike.

Poročilo načrta promocije zdravja na delovnem mestu

Z brezplačnim orodjem NpZdM poskrbite, da boste promocijo zdravja na delovnem mestu izvajali v skladu z zahtevami zakonodaje. Oblikujte si svoj program promocije zdravja na delovnem mestu ter do njega dostopajte vedno in povsod. Naj bo kreiranje načrta enostavno in zabavno. Svoj načrt lahko vedno in povsod tudi izvozite v .pdf in ga shranite ali natisnete. Z orodjem NpZdM nikoli ne boste brez načrta.

Koristi vlaganj
v promocijo zdravja na delovnem mestu

Varno in zdravo delovno okolje

Manjši stres

Boljše zdravje

Izboljšana kakovost dela in življenja

Boljše delovno vzdušje

Dobro počutje in zadovoljstvo zaposlenih

Zmanjšano izostajanje od dela

Manj poškodb pri delu

Večja motivacija

Povečana produktivnost

Manjša fluktuacija zaposlenih

Pozitivna in skrbna podoba

Štirje koraki do zdrave organizacije

Želite izvedeti kako do pozitivnih sprememb v vsakodnevnem življenju? Predstavljamo vam prvega izmed štirih kratkih izobraževalnih posnetkov, ki bodo vas in vaše zaposlene poučili o pozitivnih učinkih zdrave prehrane, pomembnosti gibanja, prednostih obvladovanja stresa ter odpravljanja slabih navad.